e-İmza

E-İmza Sertifikası 4 Milyona Yaklaştı

tarihinde yayınlandı
e-imza

BTK’nın hazırlamış olduğu 2018 son çeyrek raporuna göre e-imza sayısı 3 milyon 262 bin 833’e ulaştı. Mobil imza sayısı ise 554 bin 486’ya yükseldi. Üretilen toplam e-imza sertifika miktarı bir önceki çeyreğe göre %5,2 arttı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2018 yılının son çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu’nu açıkladı. E-imza sertifika sayısı 3 milyon 262 bin 833’e yükseldi. Mobil imza sertifika sayısı ise 554 bin 486’ya ulaştı. Toplamda 3 milyon 817 bin 319 sertifika oluşturuldu. 2018 yılının üçüncü çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında % 5,5 artış, mobil imza sertifika sayısında ise % 3,5 yükseliş gerçekleşti.

Mobil imza yüzde 3,5 arttı

2018 yılının üçüncü çeyreğinde 3 milyon 92 bin 381 olan e-imza sertifika sayısı, 2018’in son çeyreğinde yüzde 5,5 artarak 3 milyon 262 bin 833’e ulaştı. 2018’in üçüncü çeyreğinde 535 bin 740 olan mobil imza sertifika sayısı ise yüzde 3,5 artarak sayısı 554 bin 486’ya ulaştı. Toplamda üretilen elektronik sertifika sayısı ise çeyrek dönemde yüzde 5,2 artmış oldu.

3,3 milyon e-imza, 554 bin mobil imza

Aralık 2018 sonu itibarıyla 3,3 milyonu elektronik imza ve 554 bini mobil imza olmak üzere toplam 3,8 milyon sertifikaya ulaştı. Kâğıda dayalı postalama, fiziksel depolama ve enerji maliyetlerinde büyük tasarruf sağlıyor.

e-Serbest Meslek Makbuzu

Kendi İsteğe Bağlı Olarak e-SMM’ler 01.07.2019’da Gelecek Zorunlulukta Ne Yapmalıdır?

tarihinde yayınlandı

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ilişkin zorunluluklarının başladığı tarihlerden önce kendi isteği ile dahil olanların, zorunluluklarının başlayacağı tarihlere kadar e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda serbest meslek makbuzu düzenlemeleri de mümkündür. Ancak aynı işlem için e-Serbest Meslek Makbuzu veya kağıt ortamdaki serbest meslek makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Mükellefler 1.7.2019 tarihine kadar isterse elektronik ortamda isterse matbu-kağıt olarak makbuz düzenleyebilirler.

E-Serbest Meslek Makbuzu Başvuru

e-SMM Başvuru Formu
e-Serbest Meslek Makbuzu

E-Serbest Meslek Makbuzu (e- SMM)’nda Neler Bulunmalıdır?

tarihinde yayınlandı
e serbest meslek makbuzu

E- SMM’nda Neler Bulunmalıdır?

Vergi Usul Kanunu’nun 237. maddesine göre serbest meslek makbuzlarında:

 • Makbuzu verenin soyadı adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi,
 • Alınan paranın miktarı,
 • Paranın alındığı tarih,
 • KDV tutarı ve gelir vergisi tutarı yer almalıdır.

Bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır. Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası ile devam eden sayfalardan oluşmalıdır.

E-Serbest Meslek Makbuzu Başvuru

e-Serbest Meslek Makbuzu

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e- SMM) Nasıl Yararlanılabilir?

tarihinde yayınlandı
e smm

E-SMM’den Nasıl Yararlanabilirim?

Mükellefler, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından;

a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,

b) e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek

Mükellefler, (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil olmak istediklerinde; Başkanlığın “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına (c) alt bendinde belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, bu mükelleflerin ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmak için Başkanlığa yapılan başvurular; Başkanlık tarafından mükellefe ait sistemin yapısı, işleyişi ile bu sistemde elektronik olarak düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzu örneklerinin, bu Tebliğde ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığı açısından değerlendirilecektir. Başkanlık gerek görmesi halinde ilave teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.

Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan ve test süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayan mükelleflere e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmasına ilişkin olarak izin verilecektir.

Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklikleri gidermeleri için en çok bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen mükelleflerin başvuruları reddedilir. Başvuruları reddedilen mükelleflerin reddi izleyen bir yıl içerisinde yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin GİB Portal ya da özel entegratörlük izni alan mükellefler vasıtasıyla e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından yararlanmalarına engel teşkil etmez.

E-Serbest Meslek Başvuru Formu

e-Serbest Meslek Makbuzu

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e- SMM) Nedir?

tarihinde yayınlandı
e serbest meslek makbuzu

E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

1 Ocak 2018 tarihinde isteğe bağlı olarak yapılan, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren ise serbest meslek erbaplarının uygulamaya dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kağıt kullanarak düzenlemiş oldukları makbuzları, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenme, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletme, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlama zorunluluğu bulunmaktadır.

e-Serbest Meslek Makbuzu zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler (noterler hariç), istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.

e-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Serbest Meslek Makbuzu kullanıcısı olmak için E-İmza kullanıcı olmak gerekiyor

Başvuru Yapmak İçin Formu Doldurunuz

e-SMM Başvuru Formu
e-İmza

E-İmza Nasıl Alınır?

tarihinde yayınlandı
e imza nasıl alınır


Elektronik imza nasıl alınır?

 1. Mindlog Online E-İmza Formu doldurulur.

  Forma Burdan Ulaşabilirsiniz

 2. Satın alınmak istenen E-İmza paketi için ödeme yapılır.

  – Havale
  – E-İmza Başvuru Merkezin’de kredi kartı yada nakit olarak
  – Online Ödeme

 3. E-İmza başvurusu için KİMLİK KONTROL’ün yapılır. 3 farklı yöntemi vardır.

  – E-İmza almak isteyen kişinin tarafımızca belirtilen en yakın E-İmza başvuru merkezine bizzat başvurarak kimlik kontrolü yapılabilir.
  – Kişinin belirteceği lokasyona gelinerek, kimlik kontrolü gerçekleştirilebilir.
  – Kişinin Noterde “NES Kullanıcı Taahhütnamesi” imzalaması ve diğer evraklarla birlikte tarafımıza kargo yoluyla iletilebilir.

 4. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra “Nitelikli Elektronik Sertifikası” hazırlanıp, teslim edilir.

Tüm bunlar için 0216 706 17 64 telefon numarasından bizlere ulaşabilir yada direkt E-İmza Online Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz.