e-İmza

E-İmza Sertifikası 4 Milyona Yaklaştı

tarihinde yayınlandı
e-imza

BTK’nın hazırlamış olduğu 2018 son çeyrek raporuna göre e-imza sayısı 3 milyon 262 bin 833’e ulaştı. Mobil imza sayısı ise 554 bin 486’ya yükseldi. Üretilen toplam e-imza sertifika miktarı bir önceki çeyreğe göre %5,2 arttı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2018 yılının son çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu’nu açıkladı. E-imza sertifika sayısı 3 milyon 262 […]

e-Serbest Meslek Makbuzu

Kendi İsteğe Bağlı Olarak e-SMM’ler 01.07.2019’da Gelecek Zorunlulukta Ne Yapmalıdır?

tarihinde yayınlandı

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ilişkin zorunluluklarının başladığı tarihlerden önce kendi isteği ile dahil olanların, zorunluluklarının başlayacağı tarihlere kadar e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda serbest meslek makbuzu düzenlemeleri de mümkündür. Ancak aynı işlem için e-Serbest Meslek Makbuzu veya kağıt ortamdaki serbest meslek makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. Mükellefler 1.7.2019 tarihine kadar […]

e-Serbest Meslek Makbuzu

E-Serbest Meslek Makbuzu (e- SMM)’nda Neler Bulunmalıdır?

tarihinde yayınlandı
e serbest meslek makbuzu

E- SMM’nda Neler Bulunmalıdır? Vergi Usul Kanunu’nun 237. maddesine göre serbest meslek makbuzlarında: Makbuzu verenin soyadı adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası, Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi, Alınan paranın miktarı, Paranın alındığı tarih, KDV tutarı ve gelir vergisi tutarı yer almalıdır. Bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır. Serbest meslek […]

e-Serbest Meslek Makbuzu

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e- SMM) Nasıl Yararlanılabilir?

tarihinde yayınlandı
e smm

E-SMM’den Nasıl Yararlanabilirim? Mükellefler, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından; a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla, b) e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla, c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak […]

e-Serbest Meslek Makbuzu

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e- SMM) Nedir?

tarihinde yayınlandı
e serbest meslek makbuzu

E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir? e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır. 1 Ocak 2018 tarihinde isteğe bağlı olarak yapılan, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren ise serbest meslek erbaplarının uygulamaya dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kağıt kullanarak […]